NIA - plezier in beweging

7 lessen op vrijdag 10:00-11:15 uur. Start 12 mei 2017.

Voor wie
Voor iedereen die op een natuurlijke en plezierige wijze fit wil worden

Inhoud 
NIA staat voor Neuro Musculair Integrated Action, vrij vertaald 'de actie die lichaam en geest verbindt'. Het plezier van bewegen vormt de basis van Nia. In Nia gaat het om de beleving van de beweging en niet om hoe het er uit ziet. Leren luisteren naar de signalen van ons lichaam, natuurlijke bewegingen, en plezier maken zijn belangrijke onderdelen van Nia. De Nia techniek combineert vorm en vrijheid: Er zijn 52 basisbewegingen die de structuur vormen van de routine.
De vrijheid zit hem in de interpretatie van de bewegingen en de mogelijkheid ze aan te passen op ieders persoonlijke niveau. Ook vrije dans kan onderdeel zijn van de routine.
Het dansen doet u op blote voeten waardoor u bewuster leert bewegen. Een NIA-workout verbetert de spierkracht en het uithoudingsvermogen en zorgt tegelijkertijd voor meer zelfbewustzijn en een rustigere geest. Docent
Annet Breure combineert in Nia dans met vechtsporten, zoals taekwondo en tai chi, en yoga. Het is heel speels en bruisend door de beeldspraak die gebruikt wordt in de methode van lesgeven. Kom het beleven!

Duur en kosten
   
3 lessen
(korte reeks) van 24 maart t/m 7 april, vrijdag van 10:00-11:15 u
Prijs: UL-studenten € 31 | medewerkers UL € 34 | overigen € 36* 
    
 lessen op vrijdag 10:00-11:15. Start 12 mei 2017.
Prijs: UL-studenten € 72 | medewerkers UL € 80 | overigen € 84*


Wil je gebruik maken van het medewerkerstarief, stuur dan een email naar info@lakcursussen.nl of kom langs aan de balie.
Locatie: Lipsius gebouw, Cleveringaplaats 1, Leiden. Studio: K.031of aan de balie van het LAK Cursusbureau, geopend van ma t/m do van 10-14 u (alleen PINbetaling mogelijk)
Algemene Voorwaarden
Lees hier de Algemene Voorwaarden van de LAKcursussen

Contact

Het LAK cursusbureau is geopend van ma t/m do van 10:00-14:00 u.
Adres: Lipsiusgebouw, Cleveringaplaats 1, Leiden

Willemieke Verweij
T: 071-5272317

Maaike Schoneveld
T: 071-5272314


 


English version

For whom
For anyone who wants to get fit in a natural and enjoyable way 

Content
NIA stands for Neuro muscular Integrated Action , which you can translate as " the action that connects body and spirit." The joy of movement forms the basis of Nia .
Important components of NIA are learning to listen to the signals of our body 's natural movements, and having fun. The Nia technique combines form and freedom: There are 52 basic movements that constitute the structure of the routine.
Freedom lies in the interpretation of the movements and the ability to adapt them to your individual level. Free dance can be part of the routine too. Dancing is done barefoot so you learn to move consciously.
A NIA workout improves muscle strength and endurance , and give you more self-awareness and a calmer mind.

Teacher
Annet Breure Nia combines dance with martial arts, such as taekwondo and tai chi, and yoga.

Timespan and cost    
3 lessons on Friday 10:00-11:15 . Starts: March 24,  2017
Price:UL-students €  31 | employees UL € 34 | others € 36*

New series (7 lessons) will start Friday May the 12th

If you wish to make use of the employee rate, please email to info@lakcursussen.nl or visit our desk to apply.
Location: Lipsius building, Cleveringaplaats 1, Leiden. Studio: K.031

RegisterYou can also register at our counter in the Lipsius building. We only accept payment by PIN. We don't accept cash or creditcards.

Anyone who registers for a LAK course, thereby agrees to our terms and conditions

 

NIA


 
Laatst Gewijzigd: 17-06-2017