Afrikaanse percussie

12 lessen op vrijdag van 20:00-21:30. Start 17 februari 2017 (de eerste les is een OPEN LES)

Voor wie
Iedereen die zich wil verdiepen in de socio-culturele achtergronden en het leren bespelen van  Afrikaanse percussie instrumenten (djembe, doundoun, sabar etc)

Inhoud
In deze introductiecursus Afrikaanse Percussie zullen de basistechnieken van het bespelen van de djembe en doundoun trommels uit het Mande gebied in West-Afrika voorop staan. Grofweg zijn dit de landen Senegal, Mali, Guinee, Ivoorkust en Burkina Faso.

Dit dient echter als voorbeeld en illustratie voor de zeer uitgebreide en complexe vormen en stijlen van traditionele percussie die het Afrikaanse continent rijk is. Zo zullen ook de percussiemuziek van landen als Ghana, Nigeria en Congo aan bod komen en zal de docent dit in een breder kader van traditionele en populaire muziekstijlen plaatsen.

Docent
Arno Willekes heeft Culturele Antropologie aan de UL gestudeerd en is afgestudeerd op de socio-culturele context van djembespelers en hun muziek in Tambacounda, Oost-Senegal. Sinds deze studie heeft hij zich verder verdiept in alle regionale stijlen van het djembe- en doundounspel bij verscheidene docenten en ook in de muziek van de sabar drums uit Senegal. Sinds 2000 geeft Arno meerdere keren per week les aan jong en oud, op scholen, instellingen en bij bedrijven. Hij doet dit met merkbaar enthousiasme en voor hem staat het plezier van samenspelen en optreden dan ook voorop.

Duur en kosten
12 lessen op vrijdag van  20:00-21:30 u . Start 17 februari 2016 Zaal 2.34 van het Lipsius.
De eerste les is een OPEN LES!

UL-studenten € 132 | Medewerkers UL € 162 | Overigen € 170*

20% EARLY BIRD KORTING van 1 december 12:00 - 8 december 12:00!!


Wil je gebruik maken van het medewerkerstarief, stuur dan een email naar info@lakcursussen.nl of kom langs aan de balie.
Locatie: Lipsiusgebouw, Cleveringaplaats 1, Leiden, Studio: 2.34

Inschrijven

wordt later in het jaar opnieuw aangeboden
Voor djembé lessen verwijzen we je naar http://www.sansmetre.nl/

of aan de balie van het LAK Cursusbureau, geopend van ma t/m do van 10-14 u (alleen PINbetaling mogelijk)

Algemene Voorwaarden
Lees hier de Algemene Voorwaarden van de LAKcursussen

Contact
Het LAK cursusbureau is geopend van ma t/m do van 10:00-14:00 u.
Adres: Lipsiusgebouw, Cleveringaplaats 1, Leiden
E: info@lakcursussen


Willemieke Verweij
T: 071-5272317

Maaike Schoneveld
T: 071-5272314

 


English version

For Whom
Everyone interested in the socio-cultural backgrounds and learning the basic techniques of playing many types of African percussion with the main focus on the djembe and doundoun drums of West-Africa

Content
In this introductory course we will learn the basic techniques in playing the djembe and doundoun as well as smaller percussion instruments.  The traditional music from the Mande region of West-Africa will be the main focus. This region roughly comprises the countries Senegal, Mali, Guinee, Ivory Coast and Burkina Faso.

This focus will surve as an illustration and example of the extensive and complex forms of percussionmusic that exist throughout the African continent. We will also discuss the music from countries such as Ghana, Nigeria and Congo to give the students an verall view of the diversity of this music and it's place within wider traditional and popular styles of music.

Teacher
Arno Willekes studied Cultural Anthropology at the UL and graduated with a thesis on the socio-cultural context of djembe players and their music in Tambacounda, East-Senegal. Since then he has studied extensively the music of all the styles of djembe and doundoun music with varying teachers and in varying musical setups. He also studied the sabar percussionmusic of Senegal during this time. Since 2000 Arno teaches to young and old, at schools, institutions and companies and he this with a noticeable entousiasm and a love for musical teamwork and performing.

Timespan and Costs  
12 lessons on Friday from 20:00-21:30. Start 17 Feb, 2017

UL-students € 132 | Employees UL € 162 | Others € 170*

20% EARLY BIRD DISCOUNT from the 1st of December 12:00 till  8th of December 12:00!!

* People under the age of 21 pay a tax free course price.

*If you wish to make use of the employee rate, please email to info@lakcursussen.nl or visit our desk to apply.
Location: Lipsius building, Cleveringaplaats 1, Leiden. Studio: 2.34

Register 

This course has been canceled. For other djemé lessons go to : http://www.sansmetre.nl/ 

You can also register at our counter in the Lipsius building. We only accept payment by PIN. We don't accept cash or creditcards.

Anyone who registers for a LAK course, thereby agrees to our terms and conditions


 
Laatst Gewijzigd: 22-02-2017