Toekomstige ontwikkelingen

Toekomstmogelijkheden van de LU-Card.

De gebruiksmogelijkheden van de LU-Card zijn uit te breiden. Om een beeld te schetsen volgt hierna een aantal mogelijkheden toegesneden op de Universiteit Leiden. Het betreft ideeën waarover nog geen besluiten zijn genomen. Derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Controle deelname aan tentamens

De functies van de LU-Card zijn in de toekomst uit te breiden, zodat deze te gebruiken is voor controle bij tentamens. Bij het afnemen van een tentamen is na het uitlezen van de LU-Card snel te controleren of de student is aangemeld voor dat tentamen en een geldige inschrijving heeft.

Registratiefunctie

De functies van de LU-Card zijn in de toekomst uit te breiden, zodat deze te gebruiken is voor registratie van deelnemers aan seminars, congressen, workshops en overige bijeenkomsten. Na het uitlezen van de LU-Card is eenvoudig te registeren wie de bijeenkomst heeft bezocht.

Laatst Gewijzigd: 08-01-2015