Geschiedenis van de orgels in het Groot Auditorium

1675: 1e orgel

De universiteit ontving ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan een gift van circa ƒ 1000,- van de Engelsman Sir Baldwin Hamey voor de bouw van een orgel in de grote gehoorzaal. Naar aanleiding daarvan werd rond die tijd een orgel voor het Groot-Auditorium gebouwd. Van het instrument dat in 1829 werd verwijderd is vrijwel niets bekend, alleen de luiken zijn bewaard gebleven met aan de buitenkant de naam van de schenker, Balduinus Hamaeus (Latijn) en de wapens van rector, curatoren, burgemeesters en rentmeester van de universiteit. Aan de binnenkant zijn gedeelten aangebracht uit "Psalmus XXXIII": Jubelt, gij rechtvaardigen, in den Here en "Psalmus CL": Hallelujah, Looft God in zijn heiligdom.

1935: 2e orgel

Ter gelegenheid van de 400ste geboortedag van Prins Willem van Oranje werd het Groot Auditorium opnieuw verrijkt met een orgel ditmaal een geschenk van de studenten en alumni aan hun universiteit. Aan de hand van de vorm en de afmetingen van de luiken van het orgel uit 1675 reconstrueerde orgelbouwer G. van Leeuwen & Zn. uit Leiderdorp het orgelfront en bouwde daarachter een pneumatisch orgel met 9 stemmen verdeeld over hoofdwerk, zwelwerk en pedaal waarbij de luiken uit 1675 aan het orgel terugkeerden.
Het werd op 2 oktober 1935 in gebruik genomen maar door de matige klankkleur en de nadelige invloed van de pneumatiek op de bespeelbaarheid werd het bij academische plechtigheden nauwelijks gebruikt.

1998: 3e orgel

Om hierin verandering te brengen is in 1995 de commissie "Reconstructie Orgel Groot Auditorium" gevormd welke de nodige gelden bijeen heeft gebracht voor het laten vervaardigen van een nieuw orgel bij Flentrop Orgelbouw te Zaandam. Het is gebouwd in de trant van Van Hagerbeer - Duyschot, achter het front van Van Leeuwen uit 1935 met de 17e eeuwse luiken.
Op 23 oktober 1998 is het nieuwe Flentrop-orgel feestelijk in gebruik genomen.


Boekje "Het orgel in het Academiegebouw"

Meer informatie over de geschiedenis van de orgels in het Groot Auditorium van het Academiegebouw en de Musici rond het Academie-orgel vindt u in het boekje "Het orgel in het Academiegebouw". Het boekje "Het orgel in het Academiegebouw" is te bestellen bij:
Bert Crama, beheerder academie-orgel
Muzenlaan 107, 2353 KC Leiderdorp
Tel.: 071 – 5 41 41 03 (privé), 071 – 5 27 59 61 (werk)
e-mail: l.crama@eld.physics.LeidenUniv.nl
Kosten: € 3,20 inclusief verzendkosten. Het boekje telt 28 pagina's en beschrijft het nieuwe orgel en z'n voorgangers en gaat over de Academische muziek van toen en nu. Rijk geïllustreerd in kleur.

 
Laatst Gewijzigd: 15-05-2009