Algemene voorwaarden deelname evenementen

 1. De grootte van de bijdrage/aanbetaling wordt door de Evenementen Commissie (EVCO) vastgesteld.
  Uw betaling is uw aanmelding.

  Annulering van deelname kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden en dient gericht te worden aan het Bestuur van de Personeelsvereniging, met opgave van geldige redenen.

 2. Terugbetaling van de betaalde bijdrage/aanbetaling ingeval van annulering door de deelnemer is uitsluitend mogelijk in de volgende gevallen:
  1. er bestaat een wachtlijst voor dit evenement en een persoon die op deze lijst voorkomt, wil de geannuleerde plaats innemen en de bijdrage betalen;
  2. er bestaat geen wachtlijst, maar de annulerende deelnemer vindt een ander bereid deel te nemen en de bijdrage/aanbetaling te betalen.

 3. Ingeval het aantal deelnemers naar het oordeel van de Evenementen Commissie te klein is, wordt het evenement geannuleerd. In een dergelijk geval worden de betaalde bijdragen automatisch teruggestort.

De Personeelsvereniging adviseert deelnemers aan de meerdaagse reisactivciteiten een annulerings-/reisverzekering af te sluiten.

Laatst Gewijzigd: 13-12-2012